نمایش 13–24 از 33 نتیجه

خرمای مریمی برنا با مغز پسته

295.000 تومان
خرمای مریمی مغزدار حاوی 330 گرم خرما از نوع پیارم و مغز پسته این محصول یه ترکیب عالیه از خرمای

خرمای مریمی برنا با مغز گردو

285.000 تومان
خرمای مریمی مغزدار حاوی 330 گرم خرما از نوع پیارم و مغز گردو این محصول یه ترکیب عالیه از خرمای

خرمای مضافتی برنا تکی کارتن 2.5 کیلویی

480.000 تومان
بسته بندی تک عددی خرما از نوع مضافتی این خرمای مضافتی بمه. فرقش با رطب مضافتی اینه که بیشتر به

خرمای مضافتی پذیرایی برنا 50 عددی

127.500 تومان
بسته 50 عددی از خرمای مضافتی تکی این خرمای مضافتی بمه. فرقش با رطب مضافتی اینه که بیشتر به درخت

خرمای نگار برنا با مغز بادام

125.000 تومان
خرمای نگار مغزدار حاوی 220 گرم خرما از نوع مرداسنگ و مغز بادام این بسته بندی های مثلثی قشنگ حاوی

خرمای نگار برنا با مغز پسته

149.900 تومان
خرمای نگار مغزدار حاوی 220 گرم خرما از نوع مرداسنگ و مغز پسته این بسته بندی های مثلثی قشنگ حاوی

خرمای نگار برنا با مغز فندق

125.000 تومان
خرمای نگار مغزدار حاوی 220 گرم خرما از نوع مرداسنگ و مغز فندق این بسته بندی های مثلثی قشنگ حاوی

خرمای نگار برنا با مغز گردو

125.000 تومان
خرمای نگار مغزدار حاوی 220 گرم خرما از نوع مرداسنگ و مغز گردو این بسته بندی های مثلثی قشنگ حاوی

خرمای هامون برنا با مغز بادام

239.500 تومان
خرمای هامون مغزدار حاوی 330 گرم خرما از نوع ربی و مغز بادام در مورد خرمای ربی و ویژگی هاش

خرمای هامون برنا با مغز بادام هندی

249.900 تومان
خرمای هامون مغزدار حاوی 330 گرم خرما از نوع ربی و مغز بادام هندی در مورد خرمای ربی و ویژگی