خرمای استعمران (سایر) برنا دوتایی با هسته کارتن 2.5 کیلویی

360.000 تومان
بسته دو عددی خرما از نوع استعمران (سایر) خرمای استعمران یا سایر یکی از شیرین ترین خرماهای موجوده. این خرما

خرمای تازه نگار برنا 250 گرمی

خرمای تازه نگار حاوی 250 گرم خرما از نوع مرداسنگ خرمای مرداسنگ در استان های کرمان و هرمزگان کشت میشه.

خرمای تازه نگار برنا 550 گرمی

91.300 تومان
خرمای تازه نگار حاوی 550 گرم خرما از نوع مرداسنگ خرمای مرداسنگ در استان های کرمان و هرمزگان کشت میشه.

خرمای زاهدی برنا 300 گرمی

46.500 تومان
خرمای زاهدی حاوی 300 گرم خرما از نوع زاهدی شاید متفاوت ترین طعم در بین خرماهای مختلف متعلق باشه به

خرمای سارا برنا 1000 گرمی

خرمای سارا حاوی 1000 گرم خرما از نوع کبکاب خرمای کبکاب در دسته ی خرما های نرم قرار می گیره

خرمای شاهانی برنا بدون هسته 1000 گرمی

خرمای شاهانی حاوی 1000 گرم خرما بدون هسته از نوع شاهانی خرمای شاهانی یک خرمای نرم و شیرینه. یعنی در

خرمای شاهانی برنا بدون هسته 500 گرمی

خرمای شاهانی حاوی 500 گرم خرما بدون هسته از نوع شاهانی خرمای شاهانی یک خرمای نرم و شیرینه. یعنی در

خرمای مارینا برنا 350 گرمی

خرمای مارینا حاوی 350 گرم خرما از نوع گنتار خرمای گنتار از خرماهای نیمه خشک محسوب میشه. این خرما در

خرمای مریمی برنا 1000 گرمی

399.000 تومان
خرمای مریمی حاوی 1000 گرم خرما از نوع پیارم خرمای پیارم جز با کیفیت ترین و مرغوب ترین خرماهای ایران

خرمای مضافتی برنا 250 گرمی

47.950 تومان
خرمای مضافتی حاوی 250 گرم خرما از نوع مضافتی این خرمای مضافتی بمه. فرقش با رطب مضافتی اینه که بیشتر

خرمای مضافتی برنا 275 گرمی

49.950 تومان
خرمای مضافتی حاوی 275 گرم خرما از نوع مضافتی این خرمای مضافتی بمه. فرقش با رطب مضافتی اینه که بیشتر